Aqale Ngamandla Amaqembu Abakhubazeki Kuvulwa Owomhlaba

Amazwe omhlaba ayishumi nesikhombisa abe yingxenye yomcimbi wokuvulwa kwendebe yomhlaba yabakhubazekile edlalelwa etiyeleni eyaziwa njenge-2016 UCI Para-cycling Road World Cup eMgungundlovu e-Alexandra Park ngoMgqibelo umhlaka 7 May. Ngaphansi kwesimo sezulu esibandayo futhi izulu lina, lemidlalo iqale ngomqhudelwano ngokwesikhathi okuthiwa i-time trial.

Ukuqhudelana kuqale ngamabhayisikili anamasondo amathathu kanye nalawa ashovwa ngezandla ase alandelwa amabhayisikili ajwayelekile. Abagibeli baseNingizimu Afrika o- Toni Mould (T1), Justine Asher (H2), Pieter du Preez (H1), Craig Ridgard (C2) kanye no-Goldy Fuchs (T2) bonke baphumelele ukuthola amaphuzu agwele kwimijaho yabo ngokwehluka kwezigaba zayo. OwaseMelika ngokudabuka uJay Lapointe unqobe umjaho wabesilisa esigabeni seT1 kanti uMatthew Bigos yena unqobe unjaho esigabeni seC1. owaseNingizimu Afrika uGerhard Viljoen (T2) uphume isibili kanti uBarend van der Walt yena uphume isithathu.

Esiqeshini sasemini semijaho, u-Ernst can Dyk ubengadle nkobe zamuntu ngesikhathi eqeda amakhilomitha angu-18.45 ukuze anqobe futhi azuze indondo yegolide ngokuhlula umgibeli wasePortugal ogama lakhe linguLuis Miguel Costa. Phakathi kwabo bobabili bekunesikhathi esingangemizuzu emibili nesigamu kanti u-Andre Scheepers yena uthole indondo yethusi. Kanti uStuart McCreadie yena uzuze indondo yesgolide esigabeni seH4 lapho esiye khona umpetha womhlaba uWlater Ablinger waseAustria ngamasekhendi angamashuni amahlanu kanti uRafal Wilk wasePoland esigabeni seH4, u-Yaakov Kobi wase-Israel esigabeni seH2 noRenata Kaluza wakhona futhi ePoland esigabeni iH3 banqobile emijahweni wabesifazane. Owakuleli uGary Coetzee wenze ngokuncomekayo ngokuthi aphume isibili emjahweni wabesilisa esigabeni seC4 ebe ebeqala ukungenela kulonyaka.

Umlisa odabuka eSlovakia gama lakhe kunguJozef Metelka uthole indondo yegolide enjahweni wamadoda esigabeni seC4 kwi-time trial kanti umlisa waseFrance uDorian Foulon yena unqobe esigabeni seC5. Abalisa ababili basePoland uPrzemyslaw Wegner no-Artur Korc bazibonakalisile emjahweni wabagibela ngababili ngesikhathi bewudla umhlanganiso emjahweni wabesilisa ngokugibela isikhathi esingangemizuzu engamashumi amathathu namasekhendi angamashumi amane nantathu. Laba bagibeli bashiye abagibeli ababili base-Ireland uPeter Ryan noSean Hahessy abaphume isibili kanye noDamien Vereker ekanye noMarcin Mizgajski abaphume isithathu.

Umpetha womhlaba izihlandla ezimbili uPieter du Preez usampulile ngesikhathi enqoba enjahweni wabashova ngezandla ebangeni elingamakhilomitha ayishuminambili ngesikhathi esiyimizuzu angamashumi amathathu namasekhendi ayishumi nanhlanu. Ophume isibili futhi engemuva ngemizuzu ecishe ibe isikhombisa kube uErnst Bachmaier wase-Austria othe: “ngiyajabula ukuba konke kuhambe kahle namuhla, ngizimangazile ngendlela engishove ngayo kakhulu. Ngiwumqemane yize bengingabhekile ibhayisikili lami, kade ngiqhudelana nabanye ngalesi sihlalo sokugijima. Kuyangithokozisa ukuba ngibabhubhusile laba engiqhudelana nabo, ikakhulu kazi ngoba omunye wabo wathola indondo kwindebe yomhlaba ngonyaka odlule okusho ukuthi abagibeli ebengikade ngiqhudelana nabo bamkantsha ubomvu.”

Umdlalo womhlaba eNingizimu Afrika ongaphansi kwabadidiyeli i-UCI [Union Cycliste Internationale] ubuklomelisa ngamaphuzu ngokuphindiwe yize amazwe amaningi abe azi kahle ngokumhlophe ukuba ibaphi abagibeli babo abazoya emidlalweni yabakhubazekile yama-Olympics eRio ezweni laseBrazil kulonyaka. Kodwa ke, lomcintiswano ube yisikali esihle sokubheka ukuba obani asebekulungele ukuqophisana ezingeni eliphezulu kakhulu kulomdlalo.

Umphathi weqembu lase-Ireland uNeil Delahye uthe: “Lomncintiswano ave ubalulekile kithina ngoba sinabagibeli abambalwa ababheke ngabomvu ithuba lokuya eRio. Lokhu kusho ukuthi lomncintiswano unesisindo ngokwamaphuzu ngoba ekukhetheni ukuba obani abazogcina bekhethiwe ukuba babe yingxenye yeqembu elizoya eRio.

Oweqembu laseMelika uMatthew Bigos osesigabeni seC1 ulithokozele ithuba lokuqhudelana ngaphansi sesimo sezulu esipholile futhi kade lina njengoba ebe nethuba lokunqoba okokuqala kwindebe yomhlaba kuma-time trials. “ngijabule kabi namuhla ngivuka ngibona ukuthi liyana. Ngiyazi ukuba imvula icika abantu abaningi kanti emuva kokuba ngangikhona futhi nangonyaka odlule, ngajabula ukuba umgudu we-time trial ubusususiwe eMidmar Dam yalethwa lana eMgungundlovu, hhayi ngoba ngingawuthanda umgudu wangonyaka odlule kodwa ingoba ngithanda umgudu onemicikilisho eminingi njengalona okusho ukuthi kuyangisiza mina lokho.”

owaseGhana uYaw Koesah osesigabeni seH2 owaqala ukushova ngezandla ngoyaka ka2008 uyazigqaja ngokuba eze emidlalweni yendebe yomhlaba okokuqala. “Ngokudlule ngangikade ngidlala umdlalo we-basketball wabakhubazekile odlalwa ngesihlalo esinamasondo kodwa ozakwethu babengidlula ngobude ngabe sengibona ukuba kungcono ukuba ngishove ngezandla.”

Owakhona kulelizwe uNic Whiteing naye ubeqala ukuza emdlalweni womhlaba kodwa ubenovalo lokujabula ukuba abe ingxenye yomjaho wokuqala wasetiyeleni. “Bengibheke lukhulu namuhla futhi ngazama konke okusemandleni ami. Ngithe ngiqala kwakhombisa ukuba ngiyasalela kodwa kube kuwukuthi ngisafudumala. Bengiqala ukuqophisana emidlalweni yomhlaba kanti ngizizwe ngikahle futhi ngizame ngakho konke enginakho. Lokhu kusayisiqalo ngoba ngisaneminyaka engamashumi amabili nesithupha okusho ukuthi ngizolokhu Ngiba ngcono futhi ngikhula.”

Ukuvulwa komdlalo womhlaba kanyaka u2016 wabakhubazekile udlalelwe e-Alexandra Park eMgungundlovu ngomhlaka 7 no 8kuMay. Uma udinga olunye ulwazi, thintana nathi ku: http://www.cyclingsa.com/2016-uci-para-road-world-cup/.

Imiphumela efingqiwe – 2016 UCI Para-cycling Road World Cup

Saturday 7 May (afternoon session)

Men’s H5 Time Trial (18.45km)
1.Ernst van Dyk (RSA) 00:29:16.877
2.Luis Miguel Costa (POR) 00:31:50.035
3.Andries Scheepers (RSA) 00:33:03.592

Men’s H4 Time Trial (18.45km)
1.Rafal Wilk (POL) 00:28:21.923
2.Arkadiusz Skrzypinski (POL) 00:30:45.837
3.Alexander Gritsch (AUT) 00:32:12.117

Men’s H3 Time Trial (18.45km)
1.Stuart McCreadie (RSA) 00:30:02.870
2.Walter Ablinger (AUT) 00:30:52.585
3.Diego Ballesteros Cucurull (ESP) 00:33:22.186

Men’s H2 Time Trial (18.45km)
1.Yaakov Kobi Lion (ISR) 00:37:50.080
2.Wolfgang Schattauer (AUT) 00:44:15.863
3.Yaw Korsah (GHA) 00:57:00.378

Women’s H3 Time Trial (18.45km)
1.Renata Kaluza (POL) 00:37:44.500
2.Palesa Manaleng (RSA) 00:59:57.625

Men’s B Time Trial (24.6km)
1.Przemyslaw Wegner & Artur Korc (POL) 00:30:43.231
2.Peter Ryan & Sean Hahessy (IRL) 00:31:27.340
3.Damien Vereker & Marcin Mizgajski (IRL) 00:32:05.081

Men’s C5 Time Trial (24.6km)
1.Dorian Foulon (FRA) 00:33:57.564
2.Patrick Hagenaars (AUT) 00:34:58.321
3.Gavin Cowden (RSA) 00:39:34.051

Men’s C4 Time Trial (24.6km)
1.Jozef Metelka (SVK) 00:32:42.999
2.Gary Coetzee (RSA) 00:36:18.619
3.Jerry Towey (IRL) 00:37:25.043

Men’s C3 Time Trial (24.6km)
1.Juan Odendaal (RSA) 00:40:21.660

Women’s B Time Trial (24.6km)
1.Adamantia Chalkiadaki & Argyro Milaki (GRE) 00:36:09.333

Women’s C5 Time Trial (24.6km)
1.Estelle van der Merwe (RSA) 00:46:35.828

Women’s C4 Time Trial (24.6km)
1.Vicky Scheepers (RSA)

Saturday 7 May (morning session)

Men’s T1 Time Trial (12.3km)
1.Jay Lapointe (USA) 00:41:10.425

Women’s T1 Time Trial (12.3km)
1.Toni Mould (RSA) 00:43:16.158

Women’s H2 Time Trial (12.3km)
1.Justine Asher (RSA) 00:32:43.443
2.Ciara Staunton (IRL) 00:48:31.823

Men’s H1 Time Trial (12.3km)
1.Nicolas Pieter du Preez (RSA) 00:33:15.891
2.Ernst Bachmaier (AUT) 00:39:56.271
3.Rafal Mikolajczyk (POL) 00:41:30.926

Men’s C2 Time Trial (18.45km)
1.Craig Ridgard (RSA) 00:29:35.454
2.Roger Bolliger (SUI) 00:29:36.171
3.Barend van der Walt (RSA) 00:30:35.206

Men’s C1 Time Trial (18.45km)
1.Matthew Bigos (USA) 00:31:15.643
2.Andreas Zirkl (AUT) 00:32:55.928
3.Georg Schwab (AUT) 00:33:12.417

Men’s T2 Time Trial (18.45km)
1.Goldy Fuchs (RSA) 00:34:01.978
2.Gerhard Viljoen (RSA) 00:35:29.127
3.Steven Peace (USA) 00:38:54.521

Friday 6 May

Team Relay (12.6km – 9 laps of 1.4 km)
1.AUSTRIA 00:20:32 – Alexander Gritsch; Walter Ablinger, Wolfgang Schattauer
2.IRELAND 00:25:53 – Seamus Wall; Declan Slevin; Ciara Staunton