Umbango Wezindondo Kowabakhubazekile eMgungundlovu

Photo credit: Darren Goddard

Photo credit: Darren Goddard

Umbango wezindondo phakathi kwabagibeli baphesheya kwezilwandle kumqhudelwano wendebe yomhlaba yabakhubazekile yezamabhayisikili i-2015 UCI Para-cycling Road World Cup uqhubeke ngesivinini e-Alexandra Park kwelomkhulu laKwaZulu-Natal eMgungundlovu ngoMgqibelo.

Lomqhudelwano wendebe yomhlaba obudlalwa okokuqala kwizwekazi laseAfrika futhi uhanjelwe abagibeli abaqhamuka emazweni aphesheya evile emashumini amabili nanhlanu unike abagibeli bakuleli ithuba lokuveza amakhono abo njengoba lelizwe belingelesithathu etafuleni lezindondo ekupheleni kosuku lwesibili ngemuva kweMelika neJalimane.

Owine isigaba sika-H3 waseMelika u-Alicia Dana (USA) uthe ave kumnandi kulelizwe selokhu efikile. “Umjaho wesikhathi wangoLwesihlanu uhambe kahle yize bekunezintaba ebezingelula kanti ngikwazile ukunqoba ngamagxathu amaningana okunginike ifuqufuqu lokuba nginqobe namhlanje [ngoMgqibelo].”

Owakuleli obeqala ukungenela lomdlalo wendebe yomhlaba uPalesa Manaleng uzizwele ngokwakhe ubunzima bokubanga nabagibeli bakwamanye amazwe. “NgoLwesihlanu bengiqala ngqa ukungenela umjaho wesikhathi [time trial] kanti bengizivivinye izinsuku ezimbili zilandelana ngase ngacabanga ukuba kuzozameka. Zithe zisuka, ngabona bengidlula, okungenze ngabona ukuba akulula ngendlela ebengicabanga ngayo. Phezu kwalokho, iketangu lami limane laphuma kanti negiya lami ngokunjalo kodwa bekumele ngiqede. Konke lokhu akungiphathanga kahle neze.”

“Ngithe sengilala emuva kosuku lokuqala ngazitshela ukuthi ‘lolu usuku engibakhombisa ngalo ukuba lomafikizolo usefikile’. Ngemizuzu yokuqala bengisondele futhi bengiseduzane komuMelikana kodwa sithe sifika emqanseni, kwangishubela bonke benyamalala.

“Kuthe uma kuqhubeka ngazitshela ukuthi ngizobafica kodwa lutho ukubabona. Ngiqubekile ngibajaha ngizama ukubafica kanti besebejikeleze baze bangiqhamukela ngasemuva sebezongidlula okwesibili. Ngifunde lukhulu kulomjaho kanti futhi angizisoli ngalutho. Ngokungenela lomjaho ngizijubile, okuyiyona indlela yokufunda ngokushesha,” kusho uManaleng.

OwaseMelika uWilliam Groulx uwine umjaho wabesilisa wesigaba se-H2 obe ungamakilomitha angamashumi amabili nane. “Ave kubemnandi, ikakhulukazi ngoba nemiphumela iyasivuma. Izwe lenu lihle kanti nabengamele lomdlalo bawuhlele kahle kakhulu. Besilindele imvuma kodwa isimo sezulu siziphathe kahle sasivumela ukuba siqhudelane,” kusho uGroulx.

Izigaba zabesilisa ku-H4 noH5 ezishova ngezandla zikhiphene inkani zijikeleza izihlandla eziyisishiyagalolunye okwenze amakilomitha angamashumi amahlanu nanhlanu. Isigaba sika-H4 siqale singamaqembu ayishumi. Kodwa ke kuthe sekuhamba isikhathi kwagcina kungamaqembu amahlanu nje vo. Ekugcineni kunqobe uVico Merklein waseJalimane ehujwa uRafaal Wilk wasePoland.

OwaseNingizimu Afrika u-Ernst van Dyk uthole indondo yegolide esigabeni sabesilisa esigabeni i-H5elandelwa eduze umlisa waseDashi uTim de Vries. U-Van Dyk, De Fries u-Oscar Sanchez waseMelika Kanye noStuart Tripp waseAustralia bebeyiqeqeba ebekuyilona ebelikade liphambili. U-Sanchez yena uphukelwe ibhayisikili lakhe okumphoqe ukuba ame alikhande, okumlahlekisele ngesikhathi kanti ugcine ebuya ngamandla wagcina eqede isine.

“Ave ngijabule,” kusho uVan Dyk. “Emijahweni eyisishiyagalombili kulonyaka, ngiyaqala ukungaphukelwa ibhayisikili. Ukuwina indondo yegolide ekhaya eNingizimu Afrika into emnandi kabi. Indlela ekuhlelwe ngayo isezingeni lemijaho ehlelwa phesheya kwezilwandle. Ileyo mgwaqo nje edinga ukuthintwa lapha nalaphaya Kanye nomoya obandayo. Ngaphandle kwalokho, konke kuhambe kahle kakhulu.”

Indondo kaVan Dyk bekungeyesine osukwini yeNingizimu Afrika emuva kukaJustine Asher esigabeni seWH2, uPieter du Preez kuMH1 kanye noGoldy Fuchs kuT2.

U-Carol Cooke wase-Australia owine indondo yegolide esigabeni se-T2 uthe: “Ngiyaqala ukuza eNingizimu Afrika kanti ave kumnandi. Ngangingacabangi ukuthi ngingabe ngenza lento engiyenzayo kuleminyaka enginayo kodwa umjaho ubumnandi. Ngashiywa kuma-World Championships ngenyanga eyedlule, okwakungokokuqala kusukela ngonyaka ka2012 ngishiywa uJill Walsh waseMelika. Lokhu kwenze ukuba ngithi ‘akesibone ukuba ngingenzenjani’. Ngifunde lukhulu eSwitzerland ngenyanga edlule engikusebenzisile kulomjaho.

“Imina njalo ohlale ephambini ngedwa kodwa kube mnandi ukuba kube khona engibanga nabo, okusho ukuthi bekumele ngifunde amaqhinga okubabalekela.”

U-Bruce Dempster, owenhlangano yezabakhubazekile i-Disability Connection, ukhulume ngokubaluleka komqhudelwano ofana nalona eMgungundlovu. “Iqembu labakhubazekile eMgungundlovu linomncintizwano wabakhubazekile eRichmond neqembu labakhubazekile bakhona. Abanye bazoza ngapha uma kuphela kanti abanye bazoza kusasa bezobukela.

Ukuba khona kwalemidlalo lapha eMgungundlovu kuhle ngoba kuphakamisa lomdlalo kulesisifunda. Nalaba abazile bezobukela babe nesikhathi esimnandi, okukhombisayo ukuthi kuningi okungenziwa kunokuhlala nje uma ukhubazekile.

Bebethembe ukuqhudelana ngezihlalo lezi abahamba ngazo nsukuzonke kodwa kwamele ngichaze ukuthi izinga lalomjaho liphezulu kakhulu kanti nemishini abaqhudelana ngayo iphambili kunezihlalo zabo. Lokhu kubenze babone ukuthi yini edingekayo kubona ukuze baqhudelane kulelizinga.”

Umqhudelwano we-2015 UCI Para-cycling Road World Cup obanjelwe eMgungundlovu uqale eMidmar Dam ngoLwesihlanu lapho bekugijinyelwa isikhathi wabe usudlulela e-Alexandra Park ngoMgqibelo nangeSonto.

Uhla lwemiphumela ye-2015 Para-cycling Road World Cup eMgungundlovu

Imiphumela egcwele, vakashela ku: http://www.cyclingsa.com/2015-uci-para-road-world-cup/

Imiphumela – 2015 Para-cycling Road World Cup Pietermaritzburg

NgoMgqibelo, 12 September 2015 – umjaho wasemgwaqeni

Abesilisa - H2 (24.6km – 4 laps)
1.William Groulx (USA) 00:49:07
2.Tobias Fankhauser (SUI) 00:50:45
3.Yaakov Kobi Lion (ISR) 00:52:24

Abesilisa - H1 (18.5km – 3 laps)
1.Pieter du Preez (RSA) 00:54:15
2.Teppo Polvi (FIN) 00:55:09
3.Benjamin Frueh (SUI) 00:58:32

Abesimame - H2 (18.5km – 3 laps)
1.Justine Asher (RSA) 00:47:31
2.Carmen Koedood (NED) 01:03:56

Abesilisa - H3 (55.4km – 9 laps)
1.Jean Francois Deberg (BEL) 01:36:40
2.Max Weber (GER) 01:36:40
3.Heinz Frei (SUI) 01:36:40

Abesimame - H5 (43.1km – 7 laps)
1.Laura de Vaan (NED) 01:26:00
2.Dorothee Vieth (GER) 01:26:00

Abesimame - H4 (43.1km – 7 laps)
1.Christiane Reppe (GER) 01:26:27
2.Sandra Graf (SUI) 01:31:36
3.Svetlana Moshkovich (RUS) 01:34:56

Abesimame - H3 (43.1km – 7 laps)
1.Alicia Dana (USA) 01:28:42
2.Karen Darke (GBR) 01:33:26
3.Katerina Antosova (CZE) 01:40:31

Abesilisa - H4 (55.4km – 9 laps)
1.Vico Merklein (GER) 01:31:46
2.Rafal Wilk (POL) 01:31:46
3.Jonas van de Steene (BEL) 01:32:57

Abesilisa - H5 (55.4km – 9 laps)
1.Ernst van Dyk (RSA) 01:43:11
2.Tim de Vries (NED) 01:43:11
3.Stuart Tripp (AUS) 01:43:33

Abesilisa - T1 (24.6km – 4 laps)
1.Sergey Semochkin (RUS) 00:54:45
2.Rickard Nilsson (SWE) 00:58:58
3.Gerald George Rex (RSA) 00:59:01

Abesilisa - T2 (24.6km – 4 laps)
1.Goldy Fuchs (RSA) 00:45:43
2.Hans-Peter Durst (GER) 00:45:43
3.Ryan Boyle (USA) 00:46:06

Abesimame - T1 (18.5km – 3 laps)
1.Shelley Gautier (CAN) 00:47:19
2.Bianca Woolford (AUS) 00:59:26
3.Yulia Sibagatova (RUS) 01:00:34

Abesimame - T2 (18.5km – 3 laps)
1.Carol Cooke (AUS) 00:40:35
2.Jill Walsh (USA) 00:42:02
3.Jana Majunke (GER) 00:42:45